Loading...

+90 544 147 67 00

Eğitimler

Buradasınız : Argus Danışmanlık / Eğitimler / Proaktif Performans ve Etkili Yönetim Teknikleri

Proaktif Performans ve Etkili Yönetim Teknikleri

Sınıf Eğitimi, Süre

2 gün

Eğitimin Amacı

Başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürmek ve iş yerindeki verimimizi arttırabilmemiz için; değişime kolaylıkla uyum sağlayabilmemiz, birbirimizi anlamamız, esnek ve anlayışlı davranabilmemiz,  kendimizi ve başkalarını motive edebilmemiz, işbirliği yapan takımlar kurabilmemiz ve gergin ortamlarda davranışlarımızı kontrol edebilmemiz gerekmektedir.

Olumsuz duygularını sürekli bastırmaları gerektiğini algılayan bireylerde farklı tepkiler oluşur. Stresle gelen psikosomatik hastalıklar, başkalarına yönlendirilmiş öfke gibi saldırgan davranışlar, kendine güven sorunları nedeniyle düşük performans,  işi bırakma gibi kaçış eylemleri vb.

Yöneticiler öncelikle kendini ve ekibini çok iyi tanımalı, farklı yetkinlikteki çalışanlarına farklı şekilde liderlik yapabilmelidir. Etkili bir yönetici olmak için gereken; durumsal liderlik, motivasyon, delegasyon ve gelişim rehberliği gibi önemli teknikler eğitimimizin konusunu oluşturmaktadır.

Bu eğitim bireylerin kendileri ve çevreleri ile iletişimlerindeki sorumluluklarını geliştirmeyi ve bu sayede Organizasyon’da çalışanların performanslarını yükseltmeyi amaçlamaktadır

Katılımcı Profili

Davranışlarının sonuçlardan sorumluluk duyan ve proaktif davranışı hayatının tüm alanlarında etkili kullanmak amacında olan bireyler