Loading...

+90 544 147 67 00

KURUMSAL

Buradasınız : Argus Danışmanlık / Kurumsal / Kredi Danışmanlık Süreci

Kredi Danışmanlık Süreci

Kredi onay süreci, kredinin büyüklüğüne, yatırımın özelliklerine bağlı olarak 1 ile 4 ay arasında sonuçlanmaktadır. Süreç detayları aşağıda özetlenmiştir.

Ön görüşme:

Firma yöneticileri ve ortakları ile tanışma toplantısı yapılır. Bu toplantıda firma ve projenin detayları hakkında görüşülür.

Proje tarafımızca uygun bulunduğu takdirde, Firmanız ve Argus Danışmanlık arasındaki mutabakata istinaden, yerli ve yabancı bankalar ile finansman şirketleri nezdinde gerekli kredi görüşmelerini yapma konusunda tarafımıza yetki veren anlaşma imzalanır.

Gerekli evrakların temini:

Bu aşamada bankaların isteyeceği evrak ve bilgileri içeren “gerekli evrak ve bilgiler listesi “ tarafınıza iletilir. Listeye uygun olarak evrak ve bilgiler temin edilir. Tarafımızca kontrol edilir varsa eksikler tamamlatılır.

Dosyanın hazırlanması:

Firma ve yatırımın tanıtılacağı detaylı bir raporu içeren kredi dosyası ilgili bankanın isteyeceği bilgilere uygun olarak tarafımızca hazırlanır. Raporda;

Firmanın genel tanıtımı,

Mali yapısının detaylı analizi

Sektör analizi

Yatırım projesinin nakit akışı ve geri ödeme kapasitesi

Diğer önemli bilgiler yer alır.

Bu rapor firma evraklarıda eklenerek, dosya haline getirilir ve ilgili bankaların istediği şekilde sunulur.

Finans Kurumları ile görüşmelerin başlatılması:

Bankalarla yapılacak görüşmelerde bizzat yer alınır ve Bankalardan gelebilecek sorular tarafımızca yanıtlanır. Her proje için, o işi yapma olasılığı en yüksek banka tarafımızca seçilir.

Onaylanan kredilerin değerlendirilmesi ve seçimi:

En uygun koşulları ve maliyeti sunan banka Sizinle beraber seçilir.

Not 1. :

Kredi işlemlerinde firmaya ve ortaklarına ait seri halde karşılıksız çek ve protestolu senet veya protokole bağlanmış banka borçları gibi istihbarat kayıtlarının bulunması halinde işlem yapılmaz.

İstisnai durumlar için ilgili bankadan çeklerin iade veya ödendi belgesi veya protesto kaldırı belgelerinin dosyaya konulması gereklidir.

Not 2. :

İmzalanmak üzere tarafınıza sunulan sözleşmede detayları gösterildiği üzere, hizmetlerimizin her biri sözleşmede belirtildiği şekli ile ücretlendirilecektir.

Not 3. :

Sözleşmemizin ve yukarda belirtilen hususların tarafınızca detaylı incelenmesi ve mutabık kalınması sonrası, süreç devam ettirilecektir. Argus Danışmanlık, sonuçları baştan belirlenerek anlaşma altına alınmış net hedeflere ulaştığında hizmet bedelini tahsil etmektedir.

Kredi Danışmanlık Süreci