Her yıl binlerce şirket kurulmakta, aynı zamanda bir o kadarı da kapanmaktadır. Kurulan şirketlerden çok azı istenilen ve hedeflenen başarıyı yakalayabilmektedir. Yazımızda, bu konunun sebepleri ile ilgili kısa tespitlere yer verilmiştir.

Yeni kurulan 100 şirketten 76 sı ilk 6 yılda kapanıyor.

Bu durumun başlıca nedenleri; KOBİ’lerin kendilerini ve yatırım projelerini bankalara iyi anlatamamaları ve bankaların karşılarında işi yönlendirip yönetecek uzman finansçılar bulamamasıdır.

Ayakta kalanların ise sadece %10’luk kısmının büyüdüğü, diğerlerinin önemli bir gelişme gösteremeden, istediği büyümeyi ve performansı bir türlü yakalayamadığı görülmektedir.

Başlarken profesyonel bir iş planı hazırlamış olan firma ve şirketlerin batma olasılığı, diğerlerine oranla 2.5 kat daha az.

Ayakta kalan firmaların yapısı incelendiğinde ise neredeyse tamamının finans yönetimini profesyonellerden destek alarak yaptıkları görülmektedir.

Her şirketin hedeflediği projeleri gerçekleştirip büyüme hedefi var. Ancak çok azı bunu gerçekleştirebilecek finansal imkanı bulabiliyor.

Kâr marjlarının minimuma indiği, tahsilat vadelerinin gittikçe uzadığı dönemde en uygun vade ve en düşük oranla finansman bulamamak iflası da beraberinde getirir.

Engelleri aşıp bankalar ile kredi ilişkisine girebilmiş firmaların bir çoğu ise fiyat ve maliyet analizi yapamamaktadır. Yani aynı krediyi başka bankalarda daha düşük fiyat, daha az komisyon ve daha uzun vade ile temin edebilecekken pazarlık gücünün zayıflığından veya bilgi eksikliğinden bu imkandan bazen yoksun kalmaktadır. Finansman maliyetlerinin yüksekliği firmanın rekabet gücünü de yok etmektedir.

Karakter sahibi, dürüst ve güvenilir pek çok firma, kendilerini finans kurumlarına yeterince iyi anlatamadıkları, finansallarını gerektiği gibi düzenleyemedikleri için, hak ettikleri finansman kaynaklarından mahrum kalmaktadır.

Gerekli yatırım finansmanını sağlayamayan firmalar, her geçen yıl rekabette geride kalmaktadırlar. Makinaların eskimesi, talebi karşılayamamaları gerekli modernizasyonu yapamamaları nedeniyle rekabet güçlerini kaybetmektedirler.

Argus Danışmanlık, Sizin için firmanızın dosyasını bankacıların istediği şekilde hazırlamakta, tecrübesini kullanarak yerli ve yabancı bankalara, finansman şirketleri ve yatırım fonlarına sunmakta ve kredinin onaylanması için her türlü desteği vermektedir.

Argus Danışmanlık, sonuçları baştan belirlenerek anlaşma altına alınmış net hedeflere ulaştığında hizmet bedelini tahsil etmektedir.

Amacımız Sizin büyüme ve performans hedeflerinizi gerçekleştirmenize  yardımcı olmaktır.

Saygılarımızla,

Bülent İlkehan

0 212 371 86 48

bilkehan@argusdanismanlik.com